top of page

Neva Masquerade

Neva  Masquerade jest kolorystyczną odmianą kota Syberyjskiego. Kota tego  wyróżniają charakterystyczne dla syjamów oznaczenia i niebieski kolor  oczu. Nevy spotyka się z wieloma barwami i wzorami oznaczeń, ale zawsze  są to koty unikalne i rzadko spotykane. Koty syberyjskie z oznaczeniami  są wynikiem dużego programu hodowlanego prowadzonego od 1960 roku w  hodowlach rosyjskiego klubu miłośników kotów (TARC) z Petersburga. Drogą  selekcji kociąt w miotach kotów syberyjskich udało się zgromadzić  odpowiednią ilość kotów z oznaczeniami, by zacząć hodować hową rasę.

Nazwę dla rasy dała rzeka Neva przepływająca przez Petersburg, miasto  słynące niegdyś z wielkich balów maskowych (maskarad). Neva Masquerade  przez większość federacji hodowlanych uważana jest za kota syberyjskiego  i tylko niektóre z nich uznały ją za rasę odrębną.

karmenazima.jpg

Historię  rasy wywodzi się od XVII wiecznych kotów syjamskich, które trzymane były  na dworach rosyjskich i po minięciu mody na te koty syjamy zdziczały i  przekazały swoje geny wałęsającym się kotom domowym - czyli między  innymi syberyjskim. Mimo odpowiedniej selekcji i doboru par, kilka  amerykańskich hodowli zasygnalizowało mioty kociąt syberyjskich, wśród  których były także kocięta z oznaczeniami.

Wśród kociąt pochodzących od pierwszych kotów syberyjskich  przywiezionych do USA w 1990 roku były także koty z oznaczeniami.  Ustalony później standard dla tej rasy wykluczył jednak te piękne koty o  niebieskich oczach. To wielka niesprawiedliwość!
Kotami Neva Masquerade zainteresowali się hodowcy z USA i po długiej  korespondencji z Prezydentem "The Aboriginal Russian Cat Club" (TARC)  stowarzyszonego w TICA doprowadzili do wysłania do Ameryki w lutym 1997  roku kilku kotów tej nowej rasy.

Pierwsze kocięta w USA urodziły się w  hodowli Willowbrook's Cattery w lutym 1998 roku. Wszystkie osiem kociąt z  tego miotu wyrosło na zdrowe i dorodne koty i prezentowane były już na  wystawach kotów rasowych organizowanych przez TICA i CFF jako NBC's lub  AOV's.Kotka Uliana of Comrade o niebieskich oznaczeniach zdobyła na wystawach  CFF's wiele nagród i wyróżnień. Dalszy rozwój kotów tej rasy uzależniony  jest jednak od importu kolejnych kotów z Rosji, które odświeżą pulę  genów. Bardzo zasłużyli się w tym Olga i Aleksey z klubu TARC, którzy  wyszukują w rosyjskich hodowlach i wysyłają do USA kolejne koty tej  pięknej rasy.

Po  gwałtownych sprzeciwach hodowców typowych kotów syberyjskich,  przeciwnych uznaniu "Nevy" jako nowej odmiany kolorystycznej kota  Syberyjskiego, miłośnicy "Nev" zarejestrowali swoje koty jako nową rase  Neva Masquerade. Dotychczas uznało ją Feline Federation Europe z  Wielkiej Brytanii a w kilku innych federacjach rejestracja jest w toku  (WCF, TICA). Rosyjscy hodowcy są bardzo dumni ze swoich Nevskich  Maskaradnych uważając je za wielki hodowlany sukces. Najistotniejsze w  tej nowej rasie jest to, że powstała bez krzyżowania z innymi rasami,  tylko poprzez selekcję kociąt z wielu hodowli.
Używając międzynarodowego kodu EMS, służącego do opisu kota, Rosjanie  proponują następujący zapis SIB (03 21) 33 61, przy czym SIB  (syberyjski) proponują zastąpić skrótem NEM.

Gen odpowiedzialny za takie umaszczenie kotów przenoszony jest przez  niewiele sybiraków i tylko czysty przypadek spowodował, że oboje z  rodziców przekazali go dwóm malcom, które urodziły się , gdyż niosący  ten gen ojciec kociąt jest importem z Rosji a matka otrzymała go od  swego ojca - import z Niemiec. Są to pierwsze urodzone w Polsce kocięta  tej rasy

bajkazima.jpg

Informacje pobrane ze strony - www.koty.tasdj.pl/

  • Black Facebook Icon
bottom of page